વર્ગ: પશુ બચાવ

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં 13 શ્રેષ્ઠ પ્રાણી બચાવ સંસ્થાઓ

પર્યાવરણ જોખમમાં છે. તે એવા દરે નાશ પામી રહ્યો છે જે સરેરાશ કરતા દસથી સેંકડો ગણો વધારે છે […]

વધુ વાંચો

વૈશ્વિક સ્તરે 7 શ્રેષ્ઠ પશુ બચાવ સંસ્થાઓ

વૈશ્વિક સ્તરે જે દરે પ્રાણીઓને ગુંડાગીરી અને દુર્વ્યવહાર કરવામાં આવે છે તે સાથે પ્રાણી બચાવ સેવા એ એકમાત્ર રસ્તો છે જે પ્રાણીઓને તેનાથી બચાવવામાં મદદ કરે છે […]

વધુ વાંચો